மிக பிரபல்யமான உடைப்புகளை(Jailbreak) IPA நேரடியாக ஆன்லேயின் மூலம் இன்ஸ்டால் செய்ய முடியும்.

Checkra1n
iPhone 5s To iPhone X
iOS 12.3 & later
ஐ ஓஸ் (iOS ) 13 13.3.1 Jailbreak
Checkra1n / Unc0ver support
Jailbreak iOS 12 - iOS 12.4.5
Checkra1n / Unc0ver support
Cydia
Sileo Install

உடைப்பு(Jailbreak) IPA'S
ஆங்கவர்(Unc0ver) உடைப்பு.
iOS 11 to iOS 13.5
A9 - A13
செம்மரா உடைப்பு.
iOS 12 - 12.2 & 12.4
Coming Soon iOS 13 and Above
ரூட்லஸ் உடைப்பு
iOS 11.0 - 12.1.2
எலக்ட்ரா உடைப்பு (Electra) .
iOS 11 - 11.4.1
மெரிடியன் உடைப்பு (Meridian) .
iOS 10.0 - 10.3.3
டப்ல் ஹீலிக்ஸ் உடைப்பு ( DoubleH3lix).
iOS 10.0 - 10.3.3
கோபிலின் உடைப்பு (G0blin).
iOS 10.0 - 10.3.3
செய்கன் உடைப்பு (Saigon).
iOS 10.2.1
எக்ஸ்ட்ரா ரெசிபி உடைப்பு (ExtraRecipe).
iOS 10.0 - 10.1
பங்கு உடைப்பு (Pangu).
iOS 9.2 - 9.3.3


சில்சி ரெஸ்ப்ரின் லோகோஸ்

உடைப்பு அடுத்தனைகள்.

GeoFilza
iOS 12.1.3 - 12.2
GeoSetter-NonceSetter
iOS 12.1.3 - 12.2
பில்சா எஸ்கேப்ட் 12.x
iOS 12.0 - 12.1.2
கேரியர் சென்ஜர் 12
iOS 12 - 12.1.2
இன்சிடியஸ்
iOS 12 - 12.1.2
டோர்னட் பெட்ஜெஸ்
iOS 12 - 12.1.2
லாசரஸ் உடைப்பு
iOS 12 - 12.1.2
ரோலக்ட்ரா
iOS 11-11.3.1
பில்சா எஸ்கேப்ட் நொன்டெவெலப்பர்
iOS 11.2-11.3.1
நொன்சேரி பூட்
iOS 11.3.1
பில்சா ஜெயில்ட்
iOS 11 - 11.1.2
ஹோதினி
iOS 10.0 - 11.3.1
டோர்ன்கேட்
iOS 11.0 - 11.1.2
சில்சி டெப் இன்ஸ்டாலர்

ரூட்லெஸ் இன்ஸ்டாலர்

பயன்பாடுகள்

கோடி
ஐ ட்ரான்ஸ்மிசன்
பைல் ப்ரோவ்சர்
ஐ டொஸ் 2
மோஷன் சோர்ஸ் ஐ ஓஸ்
பார் மாக்னெட்
பேட்டரி லைப்
ஐ போக்ஸ்
மெக்நேட்டோ மீட்டர்
மொபைல் மைநர்


IPA உடைப்பு வழிக்காட்டி

  1. சில்சி (Silzee) இணையத்தளத்திற்கு ஐ பேட்(iPAD) அல்லது ஐ போன்(iPhone) மூலம் உள் நுழைக.
  2. உங்களது ஐ ஓஸ்(iOS) பதிப்பிக்கு சரியான Jailbreak IPA யினை உள்ளிடுக.
  3. இன்ஸ்டாலின் பின்னர், செட்டிங்ஸ்—> ஜெனரல்—> ப்ரொபைல் அண்ட் டிவைஸ் மேனேஜ்மென்க்கு செல்க.
  4. Jailbreak IPA இன்ஸ்டால் செய்யப்பட்ட உடைப்பிணை ஓபன்செய்து ஜெய்லபிரேக்இணை அழுத்துக.


Donations

சில்சியினை(Silzee) பயன்படுத்தி Jailbreak IPAயிணை ஆன்லேயின் மூலம் சிடியா இம்பக்டர் இல்லாமல் இன்ஸ்டால் செய்யமுடியும். உடைப்புகள் தயாரிக்கப்படும் முறை மிகவும் கடினமானது. இவை Jailbreak hackers, Finding exploit and developing IPA என்ற வழிகளினால் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

எல்லா நன்றிகளும் Jailbreak hackers களின் திறமையான மற்றும் பாராட்டத்தக்க முயட்சிகளுக்கே . டெவெலபேர்ஸ்களுக்கு உங்களால் முடிந்த டொனேஷன்கலை (Donation) வழங்கி உதவிசெய்யுமாறு உங்களிடம் பணிவாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்.