Cài đặt những công cụ Jailbreak trực tiếp trên điện thoại

Những công cụ Jailbreak
Unc0ver jailbreak
(A7 - A 12X)
iOS 11.0 - 12.4
v 3.5.6
Chimera jailbreak
iOS 12.0 - 12.2 & 12.4
v 1.3.9
RootlessJB (Non A12)
iOS 12.0 - 12.1.2 & 12.4
v 6.0
RootlessJB (A12)
iOS 12.0 - 12.1.2
RootlessJB
iOS 12.0 - 12.1.2
Electra
iOS 11 - 11.4.1
RootlessJB
iOS 11 - 11.3.1
Meridian
iOS 10.0 - 10.3.3
DoubleH3lix
iOS 10.0 - 10.3.3
g0blin
iOS 10.0 - 10.3.3
Saigon
iOS 10.2.1
ExtraRecipe
iOS 10.0 - 10.1
Jailbreak.me
iOS 9.1 - 9.3.4
pangu
iOS 9.2 - 9.3.3


JAILBREAK GUIDES
Jailbreak cho iOS 13
Cydia


cho Jailbreak Cydia iOS 12
Cydia Repos iOS 12
Katso helposti Sileo iOS 12 Repo
Add In Sileo

Các công cụ Jailbreak thay thế

Sileo Demo
iOS 12.0 - 12.3
GeoFilza
iOS 12.1.3 - 12.2
GeoSetter-NonceSetter
iOS 12.0 - 12.1.2 + 12.4
Filzaescaped12.X
iOS 12.0 - 12.1.2
Carrier Changer 12
iOS 12 - 12.1.2
Insidious
iOS 12 - 12.1.2
Torngat - Badges
iOS 12 - 12.1.2
LazarusJailed
iOS 12 - 12.1.2
Rollectra
iOS 11-11.3.1
FilzaEscaped Non developer
iOS 11.2-11.3.1
Noncereboot
iOS 11.3.1
Filzajailed
iOS 11 - 11.1.2
Houdini
iOS 10.0 - 11.3.1
Torngat
iOS 11.0 - 11.1.2
Trình cài đặt .deb của Silzee

RootlessInstaller
Những file .deb
Những icon khởi động lại SpringBoard

Những icon respring của Silzee
Những tweak được vá bới Silzee

ZipAppLite
Những tweak được vá
Những tweak jailbreak của Vistian

Những tweak hàng đầu
Nhiều tweak hơn nữa
Những công cụ

Kodi
iTransmission
FileBrowser
iDos 2
MotionSourceiOS
BarMagnet
Battery Life
iBox
Magnetometer
MobileMiner


Hướng dẫn dùng công cũ Jailbreak

  1. Vào trang web của Silzee từ iDevice của bạn
  2. Lựa chọn công cụ Jailbreak tuỳ thuộc vào phiên bản iOS của bạn
  3. (Quan trọng nhất) Sau khi cài đặt xong, Vào Cài đặt —> Cài đặt chung —> và Quản lý thiết bị
  4. Mở công cụ Jailbreak và bấm nút Jailbreak để tiếp tục


Donations

Silzee cung cấp một phương pháp để cài đặt những công cụ Jailbreak mà không cần Cydia Impactor, Tất cả các phương pháp Jailbreak được khám phá ra và được phát triển bởi những Hacker Jailbreak, Tìm ra những khai thác và phát triển ra những công cụ Jailbreak là một quá trình rất thách thức Mọi credits đi về những Hacker Jailbreak bởi vì họ đã dành ra những tiếng đồng hồ không thể đếm được. Chúng tôi vui lòng mời bạn đi đến website của họ và donate nếu bạn rất trân trọng thành quả của họ .